II.3 Závislá práce

Zákoník práce vymezuje pojem „závislá práce“ (§ 2, § 3). Jde o práci, která je vykonávána:

  • ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
  • jménem zaměstnavatele,
  • podle pokynů zaměstnavatele,
  • výlučně osobně zaměstnancem.

Výše uvedené jsou tzv. znaky závislé práce. Závislá práce přitom musí být vykonávána:

  • za mzdu, plat nebo odměnu za práci,
  • na náklady zaměstnavatele,
  • na odpovědnost zaměstnavatele,
  • v pracovní době,
  • na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Výše uvedené jsou podmínky, za nichž musí být závislá práce vykonávána.

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, není-li upravena zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). Základním pracovněprávním vztahem je pracovní poměr nebo právní vztah založený některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah je považován za nelegální práci a oběma účastníkům v tomto případě hrozí pokuta za přestupek podle ustanovení § 139 odst. 1 písm. c), § 140 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Judikáty NS:

21 Cdo 342/2019

21 Cdo 2034/2019


Judikáty NSS:

1 Ads 437/2017 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.11.2018, čj. 1 Ads 437/2017 - 84, www.nssoud.cz)

1 Ads 252/2018 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5.12.2018, čj. 1 Ads 252/2018 - 26, www.nssoud.cz)

6 Ads 225/2018 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.2.2019, čj. 6 Ads 225/2018 - 29, www.nssoud.cz)

1 Ads 385/2018 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.1.2020, čj. 1 Ads 385/2018 - 30, www.nssoud.cz)

7 Ads 553/2018 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.2.2020, čj. 7 Ads 553/2018 - 24, www.nssoud.cz)

5 Ads 208/2019 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.6.2020, čj. 5 Ads 208/2019 - 33, www.nssoud.cz)

9 Ads 199/2020 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.10.2020, čj. 9 Ads 199/2020 - 25, www.nssoud.cz)

3 Ads 106/2019 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.10.2020, čj. 3 Ads 106/2019 - 29, www.nssoud.cz)

7 Ads 144/2020 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.5.2021, čj. 7 Ads 144/2020 - 40, www.nssoud.cz)