XXII.3 Cestovní náhrady poskytované zaměstnavateli, kteří odměňují zaměstnance platem

Zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3, tedy ti, kteří odměňují zaměstnance platem, poskytují zaměstnancům cestovní náhrady ve stejné výši a za stejných podmínek, jako zaměstnavatelé, kteří odměňují zaměstnance mzdou, s dále popsanými odchylkami.

Výčet cestovních náhrad je pro tyto zaměstnavatele úplný a jiné nebo vyšší cestovní náhrady nesmí být zaměstnancům poskytovány.