XXII.2.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 172)

Cestovní náhrady přísluší zaměstnanci v případě, že bylo sjednáno místo výkonu práce, případně i pravidelné pracoviště mimo území České republiky. Náhrady přísluší zaměstnanci za dny první cesty z České republiky do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště a zpět jako při zahraniční pracovní cestě. Jestliže se zaměstnancem cestuje se souhlasem zaměstnavatele i člen rodiny, přísluší zaměstnanci i náhrada prokázaných jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů, které vznikly tomuto členu rodiny.