XXII.3.1 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště (§ 175 a 176)

Sazba základní náhrady při použití silničních motorových vozidel stanovená zákoníkem práce a prováděcí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí je pro zaměstnavatele závazná a nesmí být sjednána nebo určena odchylně.

Stravné a krácení stravného se řídí následujícími pravidly. Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den cesty podle prováděcí vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2024 (vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2023 Sb.) stravné ve výši:

  • 140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
  • 212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;
  • 333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu výši stravného, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby uvedeného rozpětí.

Stravné může být poskytnuto i při pracovní cestě kratší než 5 hodin, pokud je zaměstnanci vysláním na pracovní cestu znemožněno stravovat se obvyklým způsobem.

Výše stravného se snižuje, pokud bylo zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatné jídlo, a to za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin;
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během cesty, která trvá:

  • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla;
  • déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.