XIV.8 Kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě a interní normotvorba zaměstnavatele

Kolektivní vyjednávání lze z hlediska úpravy v pracovněprávních předpisech charakterizovat jako jednu z metod vzájemné komunikace mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele při řešení mzdových nebo platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích. Cílem kolektivního vyjednávání o kolektivní smlouvě je uzavření kolektivní smlouvy.

Postup kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivní smlouvy, řešení sporů mezi účastníky, postup při stávkách a výlukách je dán zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Zákoník práce upravuje v § 22 a násl. předmět kolektivní smlouvy, její typy, závaznost, dobu účinnosti, ukončení a další parametry.