XIV.6 Překážky v práci

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Tato náhrada mzdy může být snížena dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, a to až na 60 % průměrného výdělku. Jen zaměstnavatel, u nějž nepůsobí odborová organizace, může snížit náhradu mzdy vnitřním předpisem.