XIV.5 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Zaměstnavatel předem informuje odborovou organizaci o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a projedná s ní za účelem dosažení shody (§ 339):

  • stanovené nebo navrhované datum převodu;
  • důvody převodu;
  • právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance;
  • připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.