XIV.3 Dovolená

Zaměstnavatel si vyžádá předchozí souhlas odborové organizace

  • při určení rozvrhu čerpání dovolené (§ 217 odst. 1);
  • k určení hromadného čerpání dovolené (§ 220).