IX.2 Překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 a násl.)

Překážkami na straně zaměstnavatele upravenými zákoníkem práce jsou:

  • prostoje;
  • přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí;
  • jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Zvláštním druhem překážky v práci na straně zaměstnavatele je výluka, kterou však zákoník práce neupravuje. Právní úprava výluky včetně příslušejících náhrad je obsažena v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.