IX.2.1 Prostoj (§ 207)

O prostoj se jedná, nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou (krátkodobou) závadu způsobenou:

  • poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil;
  • v dodávce surovin nebo pohonné síly;
  • chybnými pracovními podklady; nebo
  • jinými provozními příčinami;

a zaměstnanec nebyl převeden na jinou práci. V takovém případě přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Z definice prostoje vyplývá, že se nemusí týkat celého zaměstnavatele. Například výpadek v dodávce surovin pro práci jednoho oddělení znamená, že v tomto oddělení nastává prostoj, ale zbývající oddělení zaměstnavatele mohou nadále fungovat. Není ani vyloučeno, aby u některých zaměstnanců nastal prostoj, u jiných přerušení práce způsobené živelní událostí a jiní nadále docházeli na pracoviště (například povodeň část pracovišť zatopí, část pracovišť je bez dodávky elektrické energie a na části pracovišť práce mohou pokračovat).