XXII.3.4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 181)

Cestovní náhrady přísluší zaměstnanci v případě, že bylo sjednáno místo výkonu práce, případně i pravidelné pracoviště mimo území České republiky. Tyto náhrady přísluší jednak ve stejné výši, jako zaměstnanci odměňovanému mzdou, a dále pak náhrady podle prováděcího nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení vlády upravuje náhradu zvýšených životních nákladů, vybavovacích výdajů, jízdních výdajů a výdajů za ubytování a dále výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

Zaměstnanci však nepřísluší stravné za dobu pracovní cesty na území České republiky a zahraniční stravné v zemi výkonu práce nebo pravidelného pracoviště.