XII.3.1 Obecná povinnost nahradit škodu

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

Předpokladem této obecné povinnosti nahradit škodu zaměstnanci je:

  • porušení právních povinností, případně úmyslné jednání proti dobrým mravům. Narušitelem zde může být kdokoliv, tedy zaměstnavatel, ostatní jeho zaměstnanci i třetí osoby;
  • vznik škody na straně zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním;
  • příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právních povinností.

Zaměstnavatel je dále povinen nahradit zaměstnanci škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem.

Předpokladem této obecné povinnosti nahradit škodu zaměstnanci je:

  • porušení právních povinností ze strany ostatních zaměstnanců zaměstnavatele v rámci plnění pracovních úkolů;
  • vznik škody na straně zaměstnance (tentokrát už ne nutně při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním);
  • příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právních povinností.

Zaměstnavatel není povinen nahradit zaměstnanci škodu na dopravním prostředku, kterého zaměstnanec použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. Rovněž není povinen nahradit škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nahradit skutečnou škodu. Pokud byla škoda způsobena úmyslně, je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci též ušlý zisk.


Judikáty NS:

21 Cdo 4394/2014

21 Cdo 1678/2010

21 Cdo 2738/2017

21 Cdo 3761/2021

21 Cdo 3104/2022


Judikáty ÚS:

III. ÚS 2729/21

III. ÚS 3442/21

II. ÚS 2600/20