XX.3 Specifické úpravy platových poměrů zaměstnanců a některých dalších osob

Samostatnými předpisy jsou upraveny například platové podmínky:

  • představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů);
  • státních zástupců (zákonem č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů);
  • vojáků z povolání (zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů);
  • příslušníků bezpečnostních sborů; a
  • státních zaměstnanců.