XV. Právní úprava související s pracovněprávními vztahy

Ze zaměstnávání zaměstnanců v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce vyplývá pro jejich účastníky řada oprávnění a povinností také z právních předpisů, které upravují vztahy s pracovněprávními vztahy úzce souvisejícími. Jde zejména o úpravu:

  • v předpisech o zaměstnanosti. Klíčovým předpisem o zaměstnanosti je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje získávání zaměstnanců zaměstnavateli, zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, zaměstnávání cizinců, a různé další vztahy vznikající mezi zaměstnavateli a krajskou pobočkou Úřadu práce v oblasti zaměstnanosti. K tomu viz příslušné údaje ve složce Zaměstnanost a ÚP.
  • v předpisech sociálního zabezpečení, týkající se především oblasti důchodového pojištění a nemocenského pojištění. Klíčovými předpisy jsou zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje zejména účast osob na tomto pojištění, jednotlivé poskytované dávky, posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění a organizaci a provádění pojištění, a dále zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje zejména účast osob na tomto pojištění a jednotlivé typy poskytovaných důchodů. K tomu viz příslušné údaje ve složkách Důchodové pojištění, Nemocenské pojištění a Sociální pojištění.