XVI.1 Obsah osobního spisu

Osobní spis by měl obsahovat následující materiály v doporučené struktuře (jde o příkladný výčet, nejsou zde uvedeny všechny dokumenty, které mohou v průběhu trvání pracovněprávního vztahu vzniknout):

osobní údaje a předpoklady pro výkon práce

 • žádost uchazeče o zaměstnání
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) od předcházejícího zaměstnavatele
 • pracovní posudek od předcházejícího zaměstnavatele
 • osobní dotazník
 • životopis
 • fotokopie dokladu o dosaženém vzdělání
 • doklady o dalším vzdělání
 • doklady o dosažené kvalifikaci
 • lékařské posudky vydané poskytovatelem pracovnělékařských služeb
 • změny v osobních údajích

smlouvy

 • pracovní smlouva a její dodatky, změny
 • dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty
 • dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o provedení práce
 • dohody o srážkách ze mzdy
 • kvalifikační dohody
 • konkurenční doložka

práce a chování

 • informace o obsahu pracovního poměru podle § 37
 • informace o obsahu pracovněprávního vztahu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr podle § 77a
 • pracovní náplň a její změny
 • doklad o seznámení zaměstnance s vnitřními předpisy a pracovním řádem
 • doklady o absolvovaných školeních
 • hodnocení zaměstnance
 • převedení a přeložení
 • změna pracovního zařazení
 • upozornění na nedostatky v práci
 • stížnosti zaměstnance a jejich vyřízení
 • výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 • upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
 • souhlas zaměstnavatele s výkonem vedlejší výdělečné činnosti zaměstnance dle § 303 odst. 4 nebo § 304 odst. 1

příjmy a požitky

 • mzdový nebo platový výměr
 • smlouvu o mzdě
 • žádost zaměstnance o zasílání mzdy nebo platu na účet
 • mzdové listy
 • rozhodnutí o srážkách ze mzdy
 • doklady o složkách mzdy nebo platu a provedených srážkách (výplatní pásky)
 • evidence o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • evidence vyplacených záloh na mzdu a/nebo plat
 • evidence odvodů daní z příjmů ze závislé činnosti
 • evidence odvodů pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení
 • evidence jiných pojištění
 • evidenční list pro důchodové zabezpečení
 • zápůjčky a finanční výpomoci
 • dokumenty k nájmu služebního bytu

pracovní doba

 • evidence pracovní doby v rozsahu dle § 96
 • evidence nepřítomnosti v práci
 • evidence pracovní neschopnosti
 • evidence čerpání dovolené
 • evidence přestávek v práci (§ 88) a bezpečnostních přestávek podle zvláštních právních předpisů (§ 89)

další dokumenty

 • předávací protokoly (například ke služebnímu automobilu, mobilnímu telefonu, výpočetní technice)

skončení pracovního poměru

 • dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • výpověď z pracovního poměru
 • okamžité zrušení pracovního poměru
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • potvrzení o zaměstnání
 • pracovní posudek
 • oznámení zaměstnance o trvání na dalším zaměstnávání podle § 69