XI. Péče o zaměstnance

Nedílnou součástí úpravy pracovněprávních vztahů je rovněž problematika péče o zaměstnance. Tato úprava je minimální vzhledem k tomu, že liberální pojetí zákoníku práce umožňuje zaměstnavatelům, aby zaměstnancům přiznali péči ve větším rozsahu. I v těchto případech však musí zaměstnavatel dbát na dodržení zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace.

Úprava péče o zaměstnance obsahuje:

  • pracovní podmínky zaměstnanců;
  • odborný rozvoj zaměstnanců;
  • stravování zaměstnanců;
  • zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců.