VI.8.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou

V případě neplatné dohody o rozvázání pracovního poměru se postupuje při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem (§ 69). Zaměstnavatel však právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí.