IX.2.3.2 Doba strávená na pracovní cestě nebo cestě mimo pravidelné pracoviště

Další formou překážky v práci na straně zaměstnavatele je též doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do rozvržené směny zaměstnance.

Při této překážce zásadně nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy, ale zákoník práce stanoví, že zaměstnanci se mzda nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda ušla, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

U zaměstnavatelů odměňujících zaměstnance platem (§ 109 odst. 3) je pro kogentní úpravu platu vyloučeno, aby plat při této překážce v práci zaměstnanci ušel.