IX.2.3.2 Doba strávená na pracovní cestě nebo cestě mimo pravidelné pracoviště

Další formou překážky v práci na straně zaměstnavatele je též doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby.

Při této překážce zásadně nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu, ale zákoník práce stanoví, že zaměstnanci se mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.