IX.2.3.1 Dočasné omezení odbytu výrobků zaměstnavatele nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách

O jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele (s výjimkou zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3) jde také v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jim poskytovaných službách.

Upraví-li v případě této překážky v práci dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, může dohodu nahradit vnitřním předpisem.