IV.1.7 Volba (§ 33 odst. 2)

Volbou se pracovní poměr nezakládá.

Zákoník práce pouze stanoví, že jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.

Pracovní poměr se však v tomto případě zakládá až pracovní smlouvou.