XX.8.6 Příplatek za rozdělenou směnu (§ 130)

Příplatkem se kompenzují zaměstnanci ztěžující vlivy vyplývající ze specifik pracovního režimu a současně se podporuje racionální organizace pracovního režimu.

Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu. Rozdělenou směnou se pro tento účel rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny. Za rozdělenou směnu nelze považovat nahodilé přerušení práce z jakýchkoliv důvodů.