XX.8.6 Příplatek za rozdělenou směnu (§ 130)

Příplatkem se kompenzují zaměstnanci ztěžující vlivy vyplývající ze specifik pracovního režimu a současně se podporuje racionální organizace pracovního režimu.

Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu. Rozdělenou směnou se pro tento účel rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny. Za rozdělenou směnu nelze považovat nahodilé přerušení práce z jakýchkoliv důvodů.

Příplatek za rozdělenou směnu přísluší zaměstnanci pouze v případě, že pracuje ve směnách, jejichž rozdělení na dvě nebo více částí mu rozvrhl zaměstnavatel. Důvodem je vyloučení možnosti, aby byl příplatek za rozdělenou směnu poskytován zaměstnancům, kteří si mohou sami rozvrhovat pracovní dobu, respektive její část.