XX.8.5 Zvláštní příplatek (§ 129 zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Zvláštní příplatek přísluší zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s:

  • mimořádnou neuropsychickou zátěží;
  • rizikem ohrožení života a zdraví; nebo
  • obtížnými pracovními režimy.

Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin, podmínky pro poskytování příplatku a výši příplatku v jednotlivých skupinách stanovila vláda v příloze č. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a to do 5 skupin podle míry neuropsychické zátěže, rizika ohrožení života a zdraví a obtížnosti platových režimů.

Výše zvláštního příplatku činí od 1. 1. 2019 měsíčně ve skupině:

Skupina prací

Rozpětí zvláštního příplatku

I.

500 až 1 300 Kč

II.

750 až 2 500 Kč

III.

1 250 až 5 000 Kč

IV.

1 880 až 7 500 Kč

V.

2 500 až 10 000 Kč


Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu s pracovními podmínkami, ve kterých zaměstnanec soustavně vykonává práci, a v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější.

Právo na zvláštní příplatek se podle pravidel platných a účinných od roku 2019 posuzuje tak, že zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 (práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu) nebo ve skupině II. bodu 1 (práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci vícesměnného nebo nepřetržitého provozního režimu) v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a jeho výše se posoudí samostatně.