XX.8.4 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (§ 128 zákoníku práce a § 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek. Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Co se rozumí ztěžujícím vlivem je uvedeno v § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Sazbu příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí stanoví vláda nařízením. Podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. činí výše příplatku 500 až 1 800 Kč měsíčně. Konkrétní výši příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.