XIII.5.2 Přechod výkonu práv a povinností při převodu části organizační složky státu

K převodu části organizační složky státu do jiné organizační složky státu (§ 344) může dojít na základě:

  • zvláštního právního předpisu; nebo
  • rozhodnutí zřizovatele (např. ministerstva).

Převádí-li se část organizační složky státu do jiné organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů týkajících se této části organizační složky státu na přejímající organizační složku státu.

Převádí-li se podle rozhodnutí zřizovatele v souvislosti se změnou zřizovací listiny část organizační složky státu do jiné organizační složky státu, přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů týkajících se této části organizační složky státu na přejímající organizační složku státu.

V obou případech platí, že:

  • práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele (přejímající organizační složku státu) na dobu účinnosti kolektivní smlouvy (nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku); a
  • práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům převáděné části organizační složky státu, které do dne převodu zanikly, vykonává dosavadní organizační složka státu.


Judikát NS:

21 Cdo 1670/2010