XIII.5.1 Přechod výkonu práv a povinností při zániku organizační složky státu

Zákoník práce (§ 343) stanoví postup při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při zániku organizační složky státu:

  • sloučením nebo splynutím;
  • rozdělením;
  • uplynutím doby.

V případě, že zvláštní právní předpis (zákon) stanoví, že organizační složka státu zaniká sloučením nebo splynutím s jinou organizační složkou státu, přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímající organizační složku státu.

Pokud zvláštní právní předpis stanoví, že organizační složka státu zaniká rozdělením, přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nově vzniklé organizační složky státu. Tento zvláštní právní předpis také stanoví, která z nově vzniklých organizačních složek státu přejímá od dosavadní organizační složky státu výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které do dne jejího rozdělení zanikly.

K zániku organizační složky státu uplynutím doby může dojít jen v případě, že se tato organizační složka zřizuje na dobu určitou:

  • zvláštním právním předpisem (zákonem); nebo
  • rozhodnutím zřizovatele (např. rozhodnutím ministerstva).

Je-li organizační složka státu zřízena na dobu určitou zvláštním právním předpisem, tento právní předpis také stanoví, na kterou organizační složku státu přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů při zániku organizační složky státu uplynutím doby.

V případě, že je organizační složka státu zřízena na dobu určitou na základě rozhodnutí zřizovatele, při zániku této organizační složky státu uplynutím doby přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů na zřizovatele. Zřizovatel však může rozhodnout, že tato práva a povinnosti bude vykonávat jiná organizační složka státu jím zřízená.