XI.4 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

XI.4.1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

Povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně stanoví § 67 až 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace mohou zaměstnavatelé získat prostřednictvím integrovaného portálu MPSV, který je dostupný zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osoby-se-zdravotnim-postizenim#zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim.