XI.4.2 Pracovní podmínky zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o dítě a jiné fyzické osoby (§ 238 a násl.)

Zákoník práce upravuje zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň a poskytuje zvýšenou ochranu jednak zaměstnankyním obecně, jednak těhotným zaměstnankyním, matkám do konce devátého měsíce po porodu, kojícím zaměstnankyním a pečujícím zaměstnancům a zaměstnankyním. Kontrolou dodržování zákonných ustanovení je pověřen inspektorát práce. Porušením stanovených povinností se zaměstnavatel dopouští přestupku podle § 18 nebo § 31 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání zaměstnankyně jako matky a zvláštnosti jejího organismu nedovolují ji zaměstnávat některými pracemi. Proto zákoník práce v § 238 stanoví, že je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi které ohrožují jejich mateřství.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo vyhláškou č. 180/2015 Sb. (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), ve znění pozdějších předpisů, práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.