X.4.2 Přerušení dovolené (§ 219)

Dovolená se zaměstnanci přerušuje:

  • z důvodu nástupu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení v ozbrojených silách;
  • jestliže mu byla nařízena karanténa;
  • jestliže poskytuje dlouhodobou péči nebo ošetřuje nemocného člena rodiny

(záleží však na zaměstnanci, jestli požádá přímo zaměstnavatele, aby mu určil dovolenou na dobu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení v ozbrojených          silách, na dobu poskytování dlouhodobé péče nebo na dobu ošetřování nemocného člena rodiny nebo na dobu karantény, pro účely dovolené od 1. 1. 2021 se poté         zpřesňuje, že k přerušení dovolené z tohoto důvodu nedojde, pokud zaměstnanec požádá o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci);

  • jestliže je uznán dočasně práce neschopným;
  • zaměstnankyni z důvodu nástupu mateřské a/nebo rodičovské dovolené;
  • zaměstnanci z důvodu nástupu otcovské a/nebo rodičovské dovolené.

Do dovolené se rovněž nezapočítává svátek, který v době dovolené připadne zaměstnanci na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem. Pro účely dovolené, na niž vznikl nárok od 1. 1. 2021, poté platí nové zpřesňující pravidlo, podle něhož se do dovolené započítává práce ve svátek v případě, kdy by zaměstnanec byl povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost. Na dobu dovolené není možno rovněž nařídit vybírání náhradního volna za práci přesčas nebo za práci ve svátek.