X.4.2 Přerušení dovolené (§ 219)

Dovolená se zaměstnanci přerušuje:

  • z důvodu nástupu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení v ozbrojených silách;
  • jestliže ošetřuje nemocného člena rodiny (záleží však na zaměstnanci, jestli požádá přímo zaměstnavatele, aby mu určil dovolenou na dobu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení v ozbrojených silách, na dobu poskytování dlouhodobé péče nebo na dobu ošetřování nemocného člena rodiny);
  • jestliže je uznán dočasně práce neschopným;
  • zaměstnankyni z důvodu nástupu mateřské a/nebo rodičovské dovolené;
  • zaměstnanci z důvodu nástupu rodičovské dovolené.

Do dovolené se rovněž nezapočítává svátek, který v době dovolené připadne zaměstnanci na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem. Na dobu dovolené není možno rovněž nařídit vybírání náhradního volna za práci přesčas nebo za práci ve svátek.