VIII.8 Doba odpočinku

Zákoník práce zaručuje zaměstnancům potřebný časový prostor pro regeneraci pracovní síly a pro uplatňování individuálních zálib a rozvoj osobnosti stanovením minimální délky:

  • nepřetržitého denního odpočinku (§ 90);
  • nepřetržitého odpočinku v týdnu (§ 92);

a dále omezením možnosti práce ve dnech pracovního klidu (§ 91).


Judikát SDEU:

C‑585/19  (Rozsudek of the Soudní dvůr of 17 března 2021, Academia de Studii Economice din Bucureşti v. Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman - Ministerul Educaţiei Naţionale, C-585/19 (ECLI:EU:C:2021:210, https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:EU:C:2021:210)