VIII.8 Doba odpočinku

Zákoník práce zaručuje zaměstnancům potřebný časový prostor pro regeneraci pracovní síly a pro uplatňování individuálních zálib a rozvoj osobnosti stanovením minimální délky:

  • nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami (§ 90);
  • nepřetržitého odpočinku v týdnu (§ 92);

a dále omezením možnosti práce ve dnech pracovního klidu (§ 91).


Judikát SDEU: C‑585/19