VI.8.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

V případě neplatného rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance se práva zaměstnavatele rovněž liší podle toho, zda zaměstnavatel zaměstnanci písemně oznámil, že trvá na tom, aby zaměstnanec dále konal svou práci.

Pokud tak zaměstnavatel učiní, pracovní poměr trvá i nadále. Zaměstnanec je tak povinen na výzvu zaměstnavatele nastoupit do práce (alespoň do pravomocného rozhodnutí sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru). Pokud zaměstnanec této výzvě nevyhoví, je povinen nahradit zaměstnavateli tím způsobenou škodu.

Pokud zaměstnavatel neoznámí zaměstnanci, že trvá na tom, aby u něj zaměstnanec dále pracoval, platí, že pracovní poměr skončil dohodou, a to:

  • v případě neplatné výpovědi ke dni uplynutí výpovědní doby;
  • v případě neplatného okamžitého zrušení nebo zrušení ve zkušební době ke dni, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.

V těchto případech nemůže zaměstnavatel po zaměstnanci uplatňovat náhradu škody.