VI.3.4 Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance (§ 56a)

Toto ustanovení bylo novelou s účinností od 28. 2. 2017 zrušeno a nelze je již proto v současnosti použít, a to ani kdyby pracovní poměr vznikl před účinností novely.