VI.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 66)

Zvláštním způsobem je upraveno skončení pracovního poměru zrušením ve zkušební době. Zkušební doba má umožnit oběma účastníkům pracovního poměru, aby si ověřili, zda uzavřený pracovní poměr skutečně odpovídá jejich očekávání, a mohli jej případně jednoduchým způsobem zrušit. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel kdykoliv během zkušební doby, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. To znamená, že zrušení ve zkušební době dané ústně vůbec nevyvolává žádné účinky a pracovní poměr nadále trvá, i kdyby nebyla platnost zrušení ve zkušební době napadena soudní cestou.

Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Pro možnost rozvázání pracovního poměru ve zkušební době je třeba brát v úvahu i ustanovení § 35 odst. 4 ZP, podle kterého se o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené zkušební doba prodlužuje.

Judikáty NS:

21 Cdo 4355/2009

21 Cdo 2901/2010

21 Cdo 2410/2020


Judikát ÚS:

IV. ÚS 4091/17