IX.2.2 Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí (§ 207)

Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku přerušení práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Z definice přerušení práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí vyplývá, že se nemusí týkat celého zaměstnavatele. Například zatopení jedné budovy v areálu zaměstnavatele při povodni znamená, že v tomto oddělení je práce přerušena kvůli živelní událostí, ale zbývající oddělení zaměstnavatele mohou nadále fungovat. Není ani vyloučeno, aby u některých zaměstnanců nastal prostoj, u jiných přerušení práce způsobené živelní událostí a jiní nadále docházeli na pracoviště (například povodeň část pracovišť zatopí, část pracovišť je bez dodávky elektrické energie a na části pracovišť práce mohou pokračovat).