IX.1.3 Branná povinnost (§ 204)

Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu:

  • je-li zaměstnanec povinen dostavit se k příslušnému vojenskému správnímu úřadu v souvislosti s výkonem branné povinnosti;
  • po dobu, kterou zaměstnanec potřebuje na cestu do místa povolání;
  • na dobu výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení;
  • na zotavenou, pokud plnění jeho pracovních úkolů zasahuje do doby 24 hodin po ukončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení.

Náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za pracovní volno související s brannou povinností zaměstnance nehradí zaměstnavatel, ale příslušný vojenský správní úřad.