III.3.5 Přístup k nadnárodním informacím a evropská rada zaměstnanců (§ 288 a násl.)

V souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie dále zákoník práce stanoví právo zaměstnanců na přístup k nadnárodním informacím a na nadnárodní projednání. Povinnost poskytovat nadnárodní informace a projednání se však týká pouze vybraných zaměstnavatelů nebo skupin zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají v členských státech Evropské unie alespoň 1 000 zaměstnanců a z toho nejméně ve dvou členských státech alespoň po 150 zaměstnancích.

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání se pak realizuje buď prostřednictvím evropské rady zaměstnanců nebo jiným sjednaným postupem. Zákoník práce podrobně stanoví, jakým způsobem se ustavuje evropská rada zaměstnanců nebo dojednává jiný postup pro nadnárodní informace a projednání. Je-li ustavena evropská rada zaměstnanců, trvá funkční období jejích členů 4 roky.

Zvláštní úprava je pak obsažena v zákoně č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 46 a násl.), pokud jde o způsob zapojení jejích zaměstnanců, a dále v zákoně č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 37 a násl.). U těchto dvou společností se ustanovení zákoníku práce o přístupu k nadnárodním informacím použijí jen tehdy, pokud na ně zvláštní právní předpisy výslovně odkazují.


Judikát NS:

21 Cdo 398/2016