XXII.2.2 Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení (§ 165)

Při přeložení (§ 43) a dočasném přidělení (§ 43a) zaměstnance do jiného místa výkonu práce, než:

  • bylo sjednáno v pracovní smlouvě; a současně
  • je bydlištěm zaměstnance;

přísluší zaměstnanci náhrady jako při pracovní cestě. Jestliže se zaměstnanec denně vrací do bydliště, doba strávená v tomto místě se nezapočítává do doby rozhodné pro poskytování stravného.

Pokud je během přeložení nebo dočasného přidělení zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, pobírá stravné ve výši, která je pro něj výhodnější, a ostatní cestovní náhrady ve výši jako při pracovní cestě.