XIX.4 Mzda za noční práci (§ 116)

Za dobu noční práce (tj. v době od 22:00 hod. do 06:00 hod.) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku. Z tohoto znění vyplývá, že minimální výše a způsob určení příplatku může být sjednán i nižší, než je uvedené minimum. Pro takový postup by však měly existovat spravedlivé důvody.