XII.3.4.4 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením (§ 271d)

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil (tedy ne nutně poškozenému zaměstnanci). Účelem této náhrady je kompenzovat náklady, které vynaložil jak poškozený zaměstnanec, tak případně osoby, které o tohoto zaměstnance pečují.

Judikát NS:

21 Cdo 619/2022