Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Plné znění:

 

 

511

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 15. prosince 2021

 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 
 

 
 

§ 1

 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

 
 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 
 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,

 
 

b) osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

 

Stravné

 
 

§ 2

 
 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 
 

a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 
 

b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 
 

c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 
 

§ 3

 
 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 
 

a) 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 
 

b) 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 
 

c) 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 
 

§ 4

 

Průměrná cena pohonných hmot

 
 

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 
 

a) 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

 
 

b) 51,40 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

 
 

c) 47,10 Kč za 1 litr motorové nafty,

 
 

d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

 
 

§ 5

 

Zrušovací ustanovení

 
 

Zrušují se:

 
 

1. Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 
 

2. Vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 
 

§ 6

 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 

 

Ministryně práce a sociálních věcí:

 

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.