Vyhláška č. 397/2023 Sb. stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024

Vyhláška č. 397/2023 Sb. stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024

Plné znění:

 

 

397

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 18. prosince 2023

 

o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 281/2023 Sb.:

 
 

 
 

§ 1

 
 

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,50 Kč.

 
 

§ 2

 

Účinnost

 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

 

Ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Jurečka v. r.