Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

Plné znění:

 

 

299

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 25. září 2023

 

o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 281/2023 Sb.:

 
 

 
 

§ 1

 

Výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku

 
 

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,60 Kč.

 
 

§ 2

 

Účinnost

 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

 

Ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Jurečka v. r.