Vyhláška č. 237/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška č. 237/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Plné znění:

 

 

237

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 15. srpna 2022,

 

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 
 

 
 

Čl. I

 

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. a vyhlášky č. 116/2022 Sb., se mění takto:

 
 

1. § 2 a 3 znějí:

 
 
㤠2
 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 

a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 

b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 

c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 
§ 3
 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 

a) 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 

b) 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 

c) 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.“.

 
 

2. V § 4 písm. b) se částka „40,50 Kč“ nahrazuje částkou „51,40 Kč“.

 
 

Čl. II

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

Ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Jurečka v. r.