Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Plné znění:

 

 

116

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 10. května 2022,

 

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 
 

 
 

Čl. I

 

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb., se mění takto:

 

1. V § 4 písm. a) se částka „37,10 Kč“ nahrazuje částkou „44,50 Kč“.

 

2. V § 4 písm. c) se částka „36,10 Kč“ nahrazuje částkou „47,10 Kč“.

 
 

Čl. II

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

Ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Jurečka v. r.