VIII.3.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby spočívá v tom, že stanovená týdenní, zkrácená stanovená týdenní nebo sjednaná kratší pracovní doba je rozvrhována vždy na jednotlivé týdny.

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby neznamená, že by jednotlivé směny musely být stejně dlouhé, že by zaměstnanec musel pracovat v pětidenním pracovním týdnu, že by zaměstnanec musel pracovat od pondělí do pátku nebo že by v jednotlivých týdnech musela být pracovní doba rozvržena vždy na stejné dny a hodiny. Jde pouze o to, že zaměstnanec má v každém jednotlivém týdnu rozvrženu celou stanovenou týdenní, zkrácenou stanovenou týdenní nebo sjednanou kratší pracovní dobu.