VI.2 Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Výpověď je jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Pracovní poměr na základě platné výpovědi skončí uplynutím výpovědní doby, nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru.