Související informace s pojmem " Zvyšování kvalifikace"

Kapitoly

II.1 Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace
XI.2 Odborný rozvoj zaměstnanců