Související informace s pojmem " zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců"

Kapitoly

XI. Péče o zaměstnance
XI.4.1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením
XI.4.2 Pracovní podmínky zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o dítě a jiné fyzické osoby
XI.4.2.1 Převedení na jinou práci
XI.4.2.2 Pracovní cesta
XI.4.2.3 Úprava pracovní doby
XI.4.2.4 Přestávky ke kojení
XI.4.3 Pracovní podmínky mladistvých
XI.4.3.1 Zákaz práce přesčas a práce v noci
XI.4.3.2 Práce zakázané mladistvým