Související informace s pojmem " Ztížení společenského uplatnění"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 4556/2016 Judikát NS 21 Cdo 3788/2011 Judikát NS 21 Cdo 752/2010