Související informace s pojmem " Zrušení pracovního poměru"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 3840/2014

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu