Související informace s pojmem " Zpětná účinnost právních předpisů"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 2303/2012